Veilig Wonen

Ja u kan ook iets doen; tijdig melden bijvoorbeeld, zodat politie kan ingrijpen.

Ja u kan ook iets doen; tijdig melden bijvoorbeeld, zodat politie kan ingrijpen.

Onder de noemer Oisterwijk Veilig hebben gemeente en politie een project opgestart om samen met inwoners uit de wijk een beter toezicht en communicatie te organiseren. Naast de reguliere telefoonnummers voor hulp van politie (0900-8844) en het noodnummer 112, betreft het hier een aanvullende methode waarbij buurtbewoners elkaar informeren over mogelijke onregelmatigheden.

Ook voor ouderen kan dit een middel zijn om (in geval van nood) met omwonenden in contact te komen.

Bekijk hier de presentatie

Onderstaande informatie is niet afkomstig van het wijkcentrum of haar bestuur, maar is ter ondersteuning aan het project en ‘ons’ wijkgebeuren hier gepresenteerd:

Voorkom woninginbraak: een WhatsApp-groep met je buren!

aaaarrrrBuurtbewoners gebruiken steeds vaker Whatsapp (een berichtenservice voor smartphones) om elkaar te attenderen op verdachte situaties in de buurt. Bij verdachte situaties kunnen bewoners elkaar via Whatsapp een bericht sturen. Iedereen  in de buurt is dan snel geïnformeerd dat er mogelijk iets gaande is en kan maatregelen nemen.  Een inbreker houdt er  niet van dat buurtbewoners hun licht aan doen of uit het raam naar buiten kijken wanneer een verdachte situatie is gesignaleerd.

Hoe werkt een WhatsApp-groep?

WhatsApp is een burgerinitiatief; de politie komt alleen in actie wanneer een melding via 112 wordt gedaan. De politie en gemeente geven de volgende tips:

  • Gebruik de WhatsApp alleen bij verdachte situaties. Situaties waarbij u een ‘redelijk’ vermoeden hebt dat personen of situaties uw veiligheid en leefbaarheid beïnvloeden en niet ‘normaal’ zijn in het alledaagse straatbeeld.
  • Wissel relevante informatie uit. Denk dan aan signalementen, voertuigen, uiterlijke kenmerken en de reden waarom zaken verdacht op u overkomen.
  • Reageer door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon. De bedoeling is dat we een verdacht persoon het gevoel geven dat hij in de gaten wordt gehouden. Doe dit alleen als dit veilig kan en neem geen risico’s, maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon en vraag of u hem ergens mee kunt helpen.
  • Voordat u met 112 gaat bellen let u op het signalement van de dader(s) (ook kleine details), eventuele vervoermiddelen met kentekens, de locatie/adres, eventuele zaken die men bij zich heeft, om wat voor reden u belt (mogelijke inbraak, vernieling, verdacht ophouden etc.) en een mogelijke vluchtroute.
  • Laat met een WhatsApp-bericht ook elkaar weten dat 112 is gebeld om te voorkomen dat er een regen van 112 meldingen plaats vindt.

whatsappgroepen kaart pannenschuurOp de kaart staan de gebieden zoals die door de gemeente zijn ingedeeld. Voor u zijn er twee mogelijkheden:

– Als gebruiker ofwel deelnemer vraagt u aan de gemeente wie de beheerder is van de groep in uw buurt;

– U zou zelf beheerder willen worden; in dat geval maakt u aan de gemeente kenbaar daarvoor in aanmerking te komen;

Namen van beheerders en gebruikers worden niet op internet geplaatst.

Vragen over whatsappgroepen en hun beheerders kan je stellen via de gemeente:

gemeente@oisterwijk.nl of bel 013-5291311

Heb jij al een groep, ben je beheerder en wil je met jullie buurtbewoners een bijeenkomst organiseren? Neem dan contact op met:

Joris@wijkcentrumpannenschuur.nl

Heb je al een whatsappgroep en wil je een wijkschouw (controle van huizen, inrichting van de straat, tuin, tips en wenken) ? Vraag de wijkagent!

Klik hier voor informatie over de wijkagenten in de Pannenschuur.

Lees hier over een eerdere wijkschouw en wat daar zoal uit komt.