Jeugd heeft de toekomst deel 2!

Wij hebben recent een aantal geïnteresseerde wijkbewoners uitgenodigd om samen met een aantal andere betrokkenen mee te denken over jongeren (10-15) in de wijk Pannenschuur. Welke plek hebben jongeren in de wijk en welke plek kunnen wij hen bieden?

Deze avond werd actief nagedacht over wat wij de jeugd kunnen bieden, wat onze rol hierin is en wat de jeugd zelf kan doen. Hieruit zijn twee acties gekomen:

Er komt een hedendaagse jeugd-spel-disco avond; voor de zomer volgen de voorbereidingen en na de zomer willen we gaan starten;

Er komt een werkgroep die samen met de oudere jeugd activiteiten gaat organiseren; de jeugd kan zelf aangeven wat ze en zelf organiseren. Hiertoe volgt binnenkort een uitnodiging tot gesprek.